Traject naar activering

Een traject richting activering is het doel voor sommige mensen met een bijstandsuitkering. De stap naar betaald werk is voor deze mensen te groot.

De trajectbegeleider onderzoekt samen met de klant wat haalbaar is. In kleine stapjes werkt de klant naar dit doel toe. Soms houdt dit in dat de juiste hulpverlening wordt opgestart, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, opvoedondersteuning of begeleiding van het Wijkteam. Ook kan de stap richting vrijwilligerswerk worden gemaakt. Iemand begint met een paar uur in de week en afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden wordt dit opgebouwd. 

Adira, gezondheidstraject voor vrouwen

Een activeringstraject speciaal voor vrouwen met chronische gezondheidsklachten. In het traject besteden we ruim aandacht aan kennis over gezondheid en de fysieke en mentale conditie. We doen dit met beweging en ontspanning en het leren van sociale vaardigheden, inclusief assertiviteit. Vrouwen worden bewust van hun persoonlijke kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden. 

Het traject bestaat uit een programma van 2 keer 3 maanden. 2 dagdelen per week zijn er groepslessen; in het 2e deel van het programma komt daar een dagdeel bij. Het 3e dagdeel gaan de vrouwen aan de slag met hun mogelijkheden voor activiteiten en vrijwilligerswerk na het traject. Zij onderzoeken wat ze kunnen, melden zich aan voor vrijwilligerswerk en gaan participeren in activiteiten.